Oficiální stránky HC Křelovice

Pravidla FHL

31.10.2008 14:45

 

 

 

   

Pravidla pro účastníky

 

 

FREEZE ICE

 

 

HOCKEY LEAGUE

 

 

(2008 - 2009)

 

 

pátý ročník soutěže FHL

 

 

 

 

 

1)      PŘIHLÁŠKY A STARTOVNÉ

 

·        podmínkou pro přijetí týmu do soutěže je doručení přihlášky nejpozději do zahajovací konference pro daný ročník FHL a následná účast na této konferenci a zaplacení startovného. Startovné pro účastníky předchozího ročníku je 2000,- Kč a pro nové týmy je startovné 3000,- Kč.

 

·        Další podmínkou je uhrazení vratné zálohy ve výši 2000,- Kč, která bude použita na úhradu ledové plochy v případě, že jedno z mužstev nenastoupí k zápasu v termínu dle herního plánu. Pokud tato situace během sezóny nastane, musí se tato záloha opět doplatit z finančních zdrojů daného mužstva a to nejpozději do dalšího plánovaného zápasu. Pokud se tak nestane, hrozí danému mužstvu vyloučení z této sezóny. Na konci sezóny se budou opět tyto zálohy vracet popřípadě je možné tuto zálohu převézt do další sezóny FHL.

 

·     Veškeré informace se budou zveřejňovat na webu FHL (www.fhl.wz.cz).

 

·        dle počtu přihlášených mužstev se vytvoří herní plán, který vám bude předán.

 

·        přihlášku je možné zaslat i e-mailem na j.g.s@seznam.cz

 

  

 

2)      REGISTRACE

 

·       registrace bude probíhat 24.8.2008 ve 14,00. hod v hostinci u zimního stadionu v Humpolci

·        zástupci týmů osobně odevzdají při registraci vyplněnou písemnou přihlášku(pokud již tak neučinili), vyplněnou soupisku hráčů a  zaplatí startovné 2000,- Kč (3000,- Kč) a zálohu na ledy 2000,- Kč.      

 

·        po ukončení registrace týmů do FHL 2009 se vytvoří herní plán (termíny zápasů), který následně obdrží účastníci soutěže včetně kontaktních údajů přihlášených týmů.

 

·        účastníci budou seznámeni s pravidly FHL pro nadcházející sezónu včetně možnosti připomínek a doplnění pravidel, poté dojde k definitivnímu uzavření pravidel pro nadcházející sezónu

 

·        soupisky týmů budou aktualizovány na stránkách FHL

 

   

 

 

3)      SOUPISKA TÝMU

 

·        soupiska týmu bude obsahovat maximálně 22 hráčů daného týmu

 

·       žádný z hráčů nesmí být zapsán na více jak jedné soupisce FHL (v jednom časovém období)

 

·       na soupisce nesmí být uveden "registrovaný hráč". Pokud bude nahlášeno a následně prokázáno porušení tohoto pravidla (rozhoduje o tom organizátor soutěže), tak budou odebrány všechny do té doby nasbírané body pro daný tým. V případě opakovaného prohřešku tohoto typu bude daný tým vyloučen z této soutěže pro daný ročník.

 

·       registrace hráče na soupisce týmu může být časově omezená, tzn. pokud by kapitán týmu chtěl nějakého hráče vyškrtnout ze soupisky popř. doplnit, je možné tak učinit. Změny v soupiskách je možno provádět pouze do 28. září 2008.

 

·       za soupisku týmu a dodržování pravidel FHL zodpovídá kapitán mužstva, který má za povinnost ostatní spoluhráče ze svého týmu seznámit s platnými pravidly FHL

 

 

 

4)      REGISTROVANÝ HRÁČ

 

       definice tohoto termínu:

·       v sezóně 2007-2008 a aktuální sezóně (2008 - 2009) odehrál alespoň jedno utkání v registrované soutěži (např. okresní přebor)

 

·       a zároveň věk hráče je nižší než 40 let

 

·       pojem registrovaný hráč se nevztahuje na brankáře do úrovně okresního přeboru včetně

 

 

5)      POVINNOSTI DOMÁCÍHO TÝMU

 

·        termín a místo utkání bude přiděleno dle hracího plánu

 

·       na utkání musí zajistit domácí tým rozhodčího. V případě, že se k utkání rozhodčí  nedostaví, je domácí mužstvo povinno zajistit náhradu z vlastních řad, včetně píšťalky (popřípadě se se soupeřem dohodnout na řešení situace)

 

·       dopředu dohodnout se soupeřem barvy dresů, při shodné barvě mají přednost domácí (stačí před zápasem)

·       z každého utkání vyhotovit zápis, nechat podepsat kapitány mužstev, rozhodčím, zkontrolovat a odevzdat protokol do desek FHL, které se nacházejí v kanceláři ledařů na ZS v Humpolci. Organizátor soutěže, pak zajistí aktualizaci výsledků na webu (www.fhl.wz.cz

) popřípadě na vývěsní ploše stadionu.

 

·       v zápise evidovat - střelce gólu a asistenci na gólu (gólovou přihrávku), případné tresty hráčů

 

·       na stadionu jsou k dispozici dva dresy pro rozhodčí a píšťalky na zápasy FHL
 

 

      6)      POVINNOSTI  VŠECH MUŽSTEV

 

·        nastupovat k zápasům v jednotných dresech s čísly

 

·        termíny herního plánu nelze měnit.

 

·        v případě, že dané mužstvo nenastoupí k zápasu, bude muset uhradit příslušnou částku (polovinu) pronájmu ledové plochy za zápas, ke kterému nenastoupilo a zápas bude kontumován (úhrada bude proplacena z vybrané zálohy uložené u organizátora soutěže)

 

·        nastupovat k zápasům jen s hráči uvedenými na soupisce mužstva. Soupisky budou k dispozici účastníkům i rozhodčím, aby nedocházelo k tomu, že za dané mužstvo nastoupí jiní hráči než jsou na soupisce  mužstva. Kontrola bude prováděna na základě podnětu jednoho z účastníků utkání. Kontrolu provede rozhodčí za účasti kapitánů obou mužstev. V případě zjištění porušení pravidel za této situace proběhne utkání jako přátelské a do protokolu se zapíše kontumace a zjištěný důvodu porušení pravidel... a následně budou hříšníkovi odebrány všechny dosud nasbírané body.

 

 

7)      POVINNOSTI HRÁČE

 

·        ve vlastním zájmu nastoupit k zápasu v hokejové výstroji, výzbroji a jednotném dresu (bez kompletní hokejové výstroje jen na vlastní nebezpečí)

 

·        nechat se zaregistrovat pouze na jedinou soupisku mužstva z FHL

 

·        dodržovat pravidla fair play a vyvarovat se nesportovnímu chování

 

·        hokejová přilba povinná součást účastníka FHL, hráč bez přilby nemá na ledě co dělat!!!

 

 

 

·        v případědě prokázání prohřešku typu nesportovního chování (úrážka rozhodčího, napadení protihráče se shozením rukavic…) – rozhodčí poznamená do protokolu o utkání – daný hráč dostává automatick STOP na dvě následující utkání – v případě nedodržení STOP – budou tyto zápasy kontumovány

 

  

 

 8)      ZÁPASY

 

Ledová plocha se zpravidla pronajímá na 1,5 hod. Utkání musí začít do 10 minut od zahájení pronájmu ledové plochy. Mělo by se hrát na třetiny a to 2x25 minut plus třetí třetina by se hrála až do konce pronajaté doby. Tento bod lze vzájemnou dohodou mužstev upravit. Cena za pronájem stadionu se platí napůl. (Každé mužstvo zaplatí ½ ceny bez ohledu na počet hráčů každého z mužstev)

 

V případě prokázání, že nastoupil k zápasu hráč, který není na soupisce, popřípadě některý z hráčů nechtěl prokázat totožnost, tak bude zápas kontumován v neprospěch mužstva, za který tento hráč nastoupil.

 

 

 

9)      PLAY OFF

 

·       o pořadí v tabulce po základní části FHL při rovnosti bodů bude nejprve přihlíženo ke skóre

 

·       po odehrání základní části FHL se bude hrát PLAY OFF dle předem stanoveného herního (systémem nasazených týmů dle umístění po základní části) schématu vyřazovacím způsobem

 

·       při nerozhodném výsledku budou o postupu rozhodovat samostatné nájezdy (pokud jeden z dvojice hráčů provádějící samostatné nájezdy nevstřelí branku, hra končí a postupuje tým, který branku vstřelil )

 

·       po ukončení základní části budou vyhodnoceni nejlepší jednotlivci FHL 2009 (nejlepší brankář, nejlepší střelec, nejproduktivnější hráč)

 

·      sezónu zakončí zápasy o třetí místo a finálový zápas o pohár FHL

 

 

 

10)      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

·        hraje se podle pravidel ČSLH.

 

·        dojde-li zásahem či vlivem třetí osoby ke zrušení pronájmu ledu, bude ve spolupráci s organizátorem soutěže dohodnut náhradní termín

 

·        za jakákoliv zranění vzniklá během hraní utkání FHL nezodpovídá organizátor soutěže

·       jednat za zájmy mužstva je oprávněn pouze kapitán mužstva popřípadě jeho zástupce, který je uveden na soupisce mužstva

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode